Quỹ Hy vọng - VnExpress kêu gọi chung tay vì miền Trung

Ảnh

Sóng biển làm sập nhà, vỡ bờ kè trong bão Vamco
Đêm trắng di tản tránh bão Vamco
Những cây cầu ở Hải Phòng về đêm
Người dân hối hả gia cố nhà cửa trước bão Vamco
Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh
Sóng biển làm sập nhà, vỡ bờ kè trong bão Vamco
Đêm trắng di tản tránh bão Vamco
Những cây cầu ở Hải Phòng về đêm
Người dân hối hả gia cố nhà cửa trước bão Vamco
Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh
Sóng biển làm sập nhà, vỡ bờ kè trong bão Vamco
Đêm trắng di tản tránh bão Vamco
Những cây cầu ở Hải Phòng về đêm
Người dân hối hả gia cố nhà cửa trước bão Vamco
Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

By dt0012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *